Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

(Henkilötietolaki 523/1999 10§)

Varautumishallinta Oy

Reikonkatu 6
33730 Tampere
Y-tunnus: 2675688-5

Rekisteriseloste

Rekisterissä on tietoja kuntien ja kaupunkien valmiussuunnittelusta vastaavista henkilöistä, perustuen julkiseen tehtävään, lakisääteisiin velvoitteisiin sekä asiakkuuksien osalta oikeutettuun etuun. Tiedot on saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä, eli kuntien/kaupunkien omilta internetsivuilta poislukien sopimusten osapuolet. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on julkisuus.


Kirjautumistietoja- ja/tai vaatimuksia ei ole. Henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja ei ole. Profilointia eikä automaattisia päätöksiä ei käytetä. Alaikäisiä ei rekisterissä ole paitsi jos heitä kunnan/kaupungin palveluksessa on edellä mainituissa tehtävissä; henkilöiden ikää ei kuitenkaan rekisterissä säilytetä eikä missään vaiheessa etsitä/kysytä.

Tietoja on pääsääntöisesti ainoastaan työpaikkaa ja tehtävää koskien:
• Nimi
• Työpaikan postiosoite
• Työpuhelin
• Työtehtävä (titteli)
• Mitä ja milloin henkilön kanssa on yrittäjän toimesta keskusteltu (ainoastaan pääpiirteittäin, käytännössä siis esim. puhelinkeskusteluiden ydinkohdat)
• Sopimus- ja vuokrasuhteiden osalta niihin liittyvät oleelliset tiedot


Tietoja käytetään ainoastaan yrittäjän toimesta. Tietojen käsittelyperuste on yleisesti saatavilla olevat lähteet, mitään tietoa ei ole henkilöiltä kerätty suostumuksella tai ilman (paitsi sopimus/vuokrasuhteiden osalta). Tietoja käytetään myös siksi että muistetaan mitä puhelimitse/muin keinoin on sovittu, usein tähän yhteydenpitoon tarvittava aikamäärä on usea vuosi.


Säilytetyt tiedot poistetaan sitä mukaa kun ne vanhenevat tai sopimus/vuokrasuhteet päättyvät; kuitenkin viimeistään seitsemän vuoden kuluttua tiedon syöttämisestä rekisteriin tai lakisääteisen arkistointiajan päätyttyä.


Tietoja ei luovuteta muille, eikä siirretä kolmansiin (EU:n ulkopuolisiin) maihin.


Tiedot on suojattu asianmukaisin tietoteknisin keinoin seuraavasti:
• Tallennettu tietokoneelle joka on salasanan takana, virustorjunta ja palomuuri asennettuna,
• Varmuuskopioitu salatulle pilviasemalle,
• Tietokoneet ovat säilytettynä siten että asiattomat eli yrityksen ulkopuoliset henkilöt eivät pääse käsiksi tietokoneisiin.
• Kannettava tietokone on yrittäjällä mukana vain työtehtävissä tarvittaessa, muuten kuten yllä mainittu.


Rekisteröidyillä on allekirjoitetulla kirjeellä mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa:
• Oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa,
• Oikeus tietojensa oikaisemiseen,
• Oikeus tietojensa poistamiseen,
• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen,
• Vastustamisoikeus,
• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
• Oikeus tulla unohdetuksi paitsi jos meillä on lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.


Tietomurtotapauksista ilmoitetaan yleisesti verkkosivuillamme niiden osalta joiden tiedot on kerätty julkisilta verkkosivuilta. Sopimus/vuokrasuhteiden osalta sopimuskumppaneille ilmoitetaan sähköpostilla.


Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.


Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.